Nordiska rekommendationer

Nordiska rekommendationer

På ett toppmöte 2009 utformade nordiska klimataktörer en rad rekommendationer för hur man kan jobba vidare med ett könsperpektiv på klimatarbetet. Vi har lyft fram några av dem för att belysa förhållandet mellan rekommendationerna samt jämställdhet och klimatförändring. Därtill presenterar vi en rad goda exempel och verktyg att användas.

 

Nordiska rekommendationer

User Driven Innovation

Kvinnors potential för att skapa innovationer är fortfarande underutnyttjat. En satsning på kön skapar nya produkter som inkluderar både mäns och kvinnors behov, ökar jämställdheten inom teknologi och forskning samt bidrar till ekonomisk tillväxt. Läs mer >

Nordiska rekommendationer

Men's and Women's Carbon Footprints - a tool for development

Kvinnor och män har olika stora ekologiska fotavtryck. Läs mer om hur det kan användas som ett verktyg för hållbar utveckling. Läs mer >

 Nordiska rekommendationer

Gender Mainstreaming

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhets- och könsperspektiv ska införlivas på alla nivåer och i alla steg gällande planering, genomförande, utvärdering och strategisk påverkan inom klimatförändring och hållbar utveckling. Läs mer >

 Nordiska rekommendationer

Involve both Women and Men Locally

Se till att både kvinnors och mäns kunskap, praktiska erfarenheter och behov finns med när man arbetar med klimatförändring och hållbar utveckling på lokal nivå.  Läs mer >