Kiinnostavia lukuja ruoan ja sukupuolen välisestä yhteydestä

Tutkimusten mukaan naisten ja miesten ruokavaliossa on jonkin verran eroavaisuuksia, ja siinäkin on eroja, miten paljon ruokaa naiset hävittävät verrattuna miehiin. Seuraavassa esitellään tätä koskevaa tietoa eri Pohjoismaista.

Kiinnostavia lukuja ruoan ja sukupuolen välisestä yhteydestä

Pohjoismainen tutkimus viittaa siihen, että miesten ruokavalio sisältää keskimäärin enemmän perunaa, lihaa ja margariinia kuin naisten, ja naisten ruokavaliossa on enemmän hedelmiä, vihanneksia ja hapanmaitotuotteita (1).

139 grammaa lihaa päivässä?

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin naisten ja miesten syömistottumuksia koskevaa Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa tehtyä tutkimusta. Usein nämä eri tutkimukset kertoivat hyvin samanlaista tarinaa. Lihansyönnin kohdalla naiset syövät tanskalaisten tilastojen mukaan 81 g lihaa päivässä ja miehet 139 g päivässä. Suomalaisen tilastotiedon mukaan miehet syövät kaksi kertaa enemmän lihaa ja lihajalosteita kuin naiset. Kalan kohdalla erot ovat pienempiä. Tilastot Tanskassa, Suomessa ja Norjassa kertovat, että miehet kuluttavat keskimäärin hieman enemmän kalaa kuin naiset. Tanskalaiset miehet syövät keskimäärin 23 g kalaa päivässä, naiset 19 g päivässä. Suomessa vastaavat luvut ovat 43 g miehillä ja 37 g naisilla, Norjassa 72 g miehillä ja 58 g naisilla. Ruotsissa naiset syövät aavistuksen verran enemmän kalaa kuin miehet.

Kaikki tämä näkyy alla olevassa taulukossa, joka tarjoaa yleiskatsauksen näistä neljästä Pohjoismaasta saaduista tilastoista. Koska tutkimusten itsensä ja niissä käytettyjen ravintoryhmäluokitusten välillä oli toisinaan eroja, kaikki luvut eivät ole vertailukelpoisia. Ne osoittavat kuitenkin naisten ja miesten syömistottumusten yleiset trendit kyseisissä maissa. Taulukko sisältää ravintoryhmät, joissa miesten kulutus oli tutkimusten mukaan suurinta (2):

 

 

Ruokavalio sukupuolen (N/M)mukaan (g/vrk), Tanska (T), Suomi (S), Norja (N) ja Ruotsi(R)

  T   S   N   S  
  N M N M N M N M
Meijerituotteet / viili 304 345 71 143 363 518 311 376
Liha 81 139 20 41 87 125 97 129
Kala 19 23 37 43 58 72 35 34
Peruna 79 130 47 74 100 147 116 168
Leipä / viljatuotteet 187 243 67 105 198 284 85 116
Juusto 29 37 20 28 30 32 28 31
Margariini, voi 29 42 15 25 28 42 12 23

 

Sama suuntaus pätee maito- ja meijerituotteiden kohdalla – miehet Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa söivät niitä enemmän kuin naiset. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin ilmennyt, että naiset kuluttavat enemmän jogurttia ja rasvatonta maitoa (3). Muualla taas on todettu, että suomalaiset miehet kuluttavat kaksi kertaa enemmän meijerituotteita kuin naiset. Norjalaiset miehet syövät 30 prosenttia enemmän meijerituotteita kuin norjalaiset naiset.

Miesten päivittäinen perunankulutus on keskimäärin suurempaa kuin naisten; suurin ero löytyi Tanskasta, jossa miehet söivät päivittäin keskimäärin 130 g perunaa, naiset 79 g. Leivän ollessa kyseessä – joissain tapauksissa tähän kategoriaan oli laskettu mukaan myös viljatuotteet – norjalaiset miehet söivät keskimäärin 30 prosenttia enemmän leipää päivässä naisiin verrattuna – 284 g miestä ja 198 g naista kohden. Trendi oli vastaavanlainen myös Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista saaduissa tilastoissa. Lisäksi miehet kuluttivat enemmän margariinia ja voita. Tanskalaiset miehet käyttivät 31 prosenttia enemmän margariinia ja voita naisiin verrattuna; Suomessa tämä lukema oli 40 prosenttia, Norjassa 33 prosenttia ja Ruotsissa 48 prosenttia.

Naiset syövät enemmän hedelmiä ja vihanneksia

Naisten kulutus oli suurempaa hedelmien ja vihannesten kohdalla. Neljässä eri Pohjoismaassa tehtyjen tutkimusten mukaan naiset syövät 13–26 prosenttia enemmän vihanneksia miesten vastaavaan kulutukseen verrattuna. Suurimmat erot ilmenivät Ruotsissa, jossa naiset kuluttivat päivässä 113 g vihanneksia, miehet 84 g. Hedelmien (tietyissä tapauksissa mukaan lukien myös marjat ja mehut) syömisen kohdalla naisten kulutus ylitti useimmiten miesten kulutuksen, Tanskassa 23 prosentilla, Suomessa 26 prosentilla ja Ruotsissa 27 prosentilla miehiin verrattuna. Toisaalta ero heidän välillään Norjassa oli vain 3 prosenttia. (4). Tiedot ilmenevät alla olevasta taulukosta:

 

  Tanska   Suomi   Norja   Ruotsi  
  Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
Vihannekset (ei peruna) 167 146 91 70 146 123 113 84
Hedelmät (joskus ml. marjat ja mehut) 229 176 152 112 225 218 148 104

 

Yhden hengen kotitalouksissa elävät naiset hävittävät eniten ruokaa

Eräässä suomalaisessa tutkimuksessa laskettiin ihmisten pois heittämän ruoan vuosittainen määrä. Tulosten mukaan yleisimmin roskikseen joutuivat vihannekset, kotitekoiset ruoat ja meijerituotteet, esimerkiksi koska ne olivat pahentuneet tai niiden viimeinen käyttöpäivä oli ohitettu. Eri tekijät vaikuttavat pois heitetyn ruoan määrään, mutta tarkasteltaessa ruoan määrää henkeä kohti, käy ilmi, että yhden hengen kotitalouksissa elävät naiset heittivät pois suurimman ruokamäärän vuosittain (5). Henkeä kohden he hävittivät enemmän kuin yksittäiset perheenjäsenet useamman hengen kotitalouksissa tai yksin elävät miehet, kuten alla olevassa taulukossa osoitetaan:

 

Pois heitetyn ruoan määrä Suomessa (kg/hlö/vuosi)
1 hengen kotitaloudet, naiset 30
1 hengen kotitaloudet, kaikki 27
Lapsiperheet 22
2 aikuisen kotitaloudet 21
1 hengen kotitaloudet, miehet 21

 

Yhden hengen kotitalouksissa elävät naiset hävittävät ruokaa keskimäärin 30 kg vuodessa, kun yhden hengen kotitalouksien keskiarvo oli 27 kg. Lapsiperheet heittivät pois keskimäärin 22 kg ruokaa vuosittain perheenjäsentä kohti. Kahden hengen kotitalouksissa ruokaa hävitettiin hieman vähemmän, keskimäärin 21 kg vuosittain henkeä kohti. Yksin elävät miehet heittivät pois keskimäärin 21 kg ruokaa vuosittain, eli saman verran kuin kahden hengen kotitaloudet. Toisin sanoen, yksin elävät naiset heittävät pois 9 kg enemmän ruokaa vuosittain kuin yksin elävät miehet.

Suomalaisesta tutkimuksesta kävi myös ilmi, että useamman ihmisen kotitalouksissa poisheitetyn ruoan määrä riippui myös siitä kuka oli vastuussa ruoanostamisesta. Kun ruokaostoksilla kävi nainen, enemmän ruokaa joutui roskiin, verrattuna siihen, kun ruokaostoksilla kävi joko mies yksin tai mies yhdessä naisen kanssa (6), kuten alla olevasta taulukosta ilmenee:

 

Kuka käy ruokaostoksilla? Hävitetyn ruoan määrä (kg/hlö/vuosi)
Nainen 26
Yhdessä tai vuorotellen 19
Mies 18

 

Kuva: Colourbox

(1) Fagt m.fl. 2008, Roos 2011
(2) Fagt et al 2008: 48, MTT 2008: s 35, 40, Johnsson & Solvoll 1999: 29, Livsmedelsverket 2007
(3) Roos 2011
(4) Fagt et al 2008: 48, MTT 2008: s 35& 40, Johnsson&Solvoll 1999: 29, Livsmedelsverket 2007: http://www.slv.se/en-gb/Group1/Food-and-Nutrition/Dietary-surveys1/Riksmaten-1997-98-Dietary-habits-and-nutrient-intake-in-Sweden/
(5) MTT 2010
(6) MTT 2010:23

 

Lähteet

Fagt, S. et al. 2008.Danskernes kostvaner 1995 – 2006, status og udvikling, med fokus på frugt og grønt samt sukker. DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring.

Johansson, L., Solvoll, K. 1999.Norkost 1997. Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i alderen 16-79 år. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Livsmedelsverket 2007: http://www.slv.se/en-gb/Group1/Food-and-Nutrition/Dietary-surveys1/Riksmaten-1997-98-Dietary-habits-and-nutrient-intake-in-Sweden/)

MTT 2010. Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa, www.mtt.fi/foodspill

MTT 2008. Finravinto 2007 – tutkimus. The National FINDIET 2007 Survey. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Roos, G. 2011.Vad äter kvinnor och män? [Mitä naiset ja miehet syövät?], 'Ilmastonmuutos, sukupuoli ja kestävä kehitys' oheistapatuma Ratkaisuja -lähellä, kauas konferenssin yhteydessä Turussa 31.1.-2.2.2011.