Pohjoismaisia suosituksia

Pohjoismaisia suosituksia

Pohjoismaisia suosituksia

User Driven Innovation

Naisten edellytyksiä luoda uusia innovaatioita alihyödynnetään. Investoimalla tasa-arvoon saamme käyttöömme uusia tuotteita, joissa yhdistyvät sekä naisten että miesten tarpeet, edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa teknologian ja tutkimuksen alalla ja tuemme taloudellista kasvua. Lue lisää >

Pohjoismaisia suosituksia

Men's and Women's Carbon Footprints - a tool for development

 Naisilla ja miehillä on erikokoiset hiilijalanjäljet. Lue lisää >

 Pohjoismaisia suosituksia

Gender Mainstreaming

Valtavirtaistaminen tarkoittaa tasa-arvotyön jalkauttamista kaikille ilmastonmuutoksen vastaisen työn tasoille ja kaikkiin suunnittelun, toimeenpanon, arvioinnin ja strategisen vaikuttamisen vaiheisiin. Lue lisää >

 Pohjoismaisia suosituksia

Involve both Women and Men Locally

Ilmastonmuutokseen liittyvässä ja kestävään kehitykseen tähtäävässä paikallistason  työssä on otettava huomioon sekä miesten että naisten tiedot, käytännön kokemukset ja tarpeet. Lue lisää >