Linkkejä muille ilmastoa ja sukupuolta käsitteleville sivuille

NIKK Magasin ilmastonmuutoksesta ja sukupuolesta:

Linkkejä muille ilmastoa ja sukupuolta käsitteleville sivuille

 

Teemanumero Sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta : Ratkaisuja (englanniksi). Lue NIKK Magasin.

 

 

Linkkejä muille ilmastoa ja sukupuolta käsitteleville sivuille

 

Teemanumero Sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta (englanniksi). Lataa lehti PDF-muodossa.  

 

 

Yleisiä sivustoja ilmastonmuutoksesta ja sukupuolesta

YK:n ilmastosihteeristö

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, sivusto ilmastonmuutoksesta ja ihmisoikeuksista

Maailman terveysjärjestö WHO:n sivusto ilmastonmuutoksesta, terveydestä ja sukupuolesta

Pohjoismaiden ministerineuvoston video ilmastonmuutoksesta ja tasa-arvosta

YK:n naisten asemaa edistävä maailmankonferenssi Pekingissä 1995 (osa-alue naiset ja ympäristö)

 

Kansalaisjärjestöjen sivuja

Gender CC

Climate Crisis

Naisten ympäristö - ja kehitysjärjestö

Naisten ympäristöverkosto

ENERGIA (kestävän energian ja sukupuolen kansainvälinen verkosto)

 

Tietoa kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista

Ilmastosopimus

Kioton pöytäkirja

Agenda 21

Rion julistus

Biodiversiteettisopimus CBD

Pekingin julistuksen kohta K, naiset ja ympäristö

 

Kansallista tietoa sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan tilastoviranomainen ÅSUB

Grönlanti

Perhe,- kulttuuri,- kirkkoasioiden,- ja tasa-arvoasiainministeriö

Arctic ICCE -hanke inuiiteistä ja ilmastonmuutoksesta

Greenland Climate Netowork - amerikkalainen hanke, joka kerää tietoa Grönlannin ilmastosta

Islanti

Hyvinvointiministeriö (vastaa tasa-arvoon liittyvistä asioista)

Norja

Lapsi, - tasa-arvo, - ja sisällyttämisministeriö

Ympäristön hallinnon johtokunta

"Ilmastolupaus"

Norjan napaseudun laitos

Suomi

Ulkoministeriö, sivut naisista ja ilmastonmuutoksesta

Ympäristöministeriö

Ilmasto-opas, osio ilmastonmuutoksesta ja sukupuolesta

Global.Finland.fi käsittelee ilmastonmuutosta ja tasa-arvoa kehitysnäkökulmasta

CO2-raportti

Ruotsi

Ympäristöministeriö

Tanska

Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutosportaali

Pohjolan alkuperäiskansat

Saamelaiskäräjät

Sámpi - Tietokeskus saamelaisista

Poroportaali Ealát käsittelee poronhoitajien haavoittuvuutta

Arktisen Neuvoston alkuperäiskansojen sihteeristö

Barentsin alueen sihteeristö

 

Työkaluja ja ideoita sukupuoli - ja ilmastonäkökulman sisällyttämiseksi arkielämään ja työhön

Maailmanpankin käsikirja "Gender Dimensions of Investment Climate Reform: A Guide for Policymakers and Practitioners" 

"Ilmastolupaus"

Naisten suunnittelema Volvon Concept Car

Ilmastodieetti, työkalu omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen