Insatser och aktörer

Insatser och aktörer

I den här sektionen presenteras det arbete som görs runt om i Norden på olika nivåer. Informationen är huvudsakligen organiserad landsvis och innehåller följande element:

Statliga satsningar
Här hittar du en översikt över vad som görs på statlig nivå i de olika nordiska länderna.

Kommunala initiativ
Här hittar du en översikt över vad som görs på kommunal nivå i de olika nordiska länderna.

Företag
Vi har lyft upp ett antal företag som gjort något bra på det här området. Deras arbete och goda exempel kan fungera som inspiration för andra.

NGO
Här lyfter vi upp några frivilligorganisationer som jobbar med klimat och kön. Här kan andra organisationer hitta inspiration och tips för den egna verksamheten.

 

Insatser och aktörer

Det nordiska samarbetet kring kön och klimat

Inom det nordiska jämställdhetssamarbetet har Finland valt att fokusera på klimatförändringar ur ett jämställdhets- och könsperspektiv under sitt ordförandeskap 2011. De nordiska jämställdhetsministrarna påbörjade arbetet runt jämställdhet och klimatförändring i och med  projektet Gender and Climate Change 2008. Läs mer >  

Insatser och aktörer

Klimatsmarta företag visar på best practice

I portalen lyfter vi upp ett antal företag som kan fungera som inspiration för andra företag. Du kan läsa om Audur Kapital, Nordiska Investeringsbanken NIB, Klädoteket och Ecoloove. Du kan också läsa om fler exempel från Sverige, Danmark, Island, Norge, Färöarna och Grönland. Läs mer >

Insatser och aktörer

Gröna gräsrötter sätter agendan

Du kan även läsa om gröna NGOs som tar upp könsaspekter i sitt klimatarbete. Här kan du bland annat läsa om Marthaförbundet från Finland, om Agenda 21 på Åland. Vi har även exempel på gräsrötter från Sverige, Danmark, Island, Norge, Färöarna och Grönland. Läs mer >